Vragen over bestuursrecht? Zoek tijdig juridische bijstand!

Veel voorkomende vragen zijn: wat is bestuursrecht? Wat is het verschil met civiel recht en moet ik een gespecialiseerd advocaat hebben voor mijn zaak aangaande bestuursrecht?

Bestuursrecht is een heel ruim begrip en een breed rechtsgebied. Nagenoeg alle zaken/juridische kwesties met een overheidsorgaan vallen onder het bestuursrecht. Onder het civiel recht (ook wel privaatrecht of burgerlijk recht genoemd) vallen zaken tussen burgers en bedrijven en particulieren, dus over het algemeen niet tussen overheid en de burger. Dit kan in enkele gevallen anders liggen (overheidsorgaan treedt op als privaatrechtelijk rechtspersoon). 

Waar het in bestuursrecht vaak op draait is een ‘besluit’. Bovenaan een brief van een overheidsorgaan (bijvoorbeeld gemeente, Belastingdienst, een toezichthouder of een ziekenhuis) staat soms ook ‘besluit’, maar soms ook niet. Het kan dan alsnog een besluit zijn! Dit is belangrijk omdat tegen een besluit bezwaar open staat indien u het niet eens bent met de inhoud van de brief. Daarnaast is het in het bestuursrecht ook nog eens opletten geblazen omdat er sprake is van fatale termijnen! Bezwaar moet vaak binnen 4 of 6 weken worden ingesteld en te laat=te laat! Afwijkende termijnen zijn mogelijk. Heeft u nog maar zeer kort de tijd voor bezwaar en bent u bij wijze van spreken op de laatste dag erachter gekomen dat u bezwaar wenst? Geen probleem, er kan namens u een pro forma bezwaar worden ingediend waar tijd mee wordt gewonnen, wel tot vier weken.

Ook het CBR is bijvoorbeeld een overheidsorgaan en bepaalde brieven van het CBR houden een besluit in waar bezwaar tegen openstaat. Laat u niet leiden of het woord ‘besluit’ wel of niet op de brief staat. Bij twijfel; schakel juridische hulp in. Beter een keer teveel gevraagd dan een keer te weinig!

Brief van een overheidsorgaan ontvangen waar u het niet mee eens bent? 
Besluit ontvangen? 
Bezwaar maken? 
Zoekt u juridische bijstand in een bestuursrechtzaak? 

Neem vrijblijvend contact op met mr. K.(Kim) Kuster 06-28438406, advocaat in centrum Rotterdam. Eerste gesprek gratis.

Call to Action

Neem direct contact op met mr. Kuster!