Rijbewijs kwijt? Ingevorderd/ingehouden door de politie?

Wegens vele vragen over dit onderwerp een nieuwe blog.

In een aantal gevallen kan het rijbewijs worden ingevorderd en/of ingehouden.
Bij bijvoorbeeld (veel) te hard rijden, vanaf 50 km/uur teveel, kan het rijbewijs worden ingevorderd, maar ook bij rijden onder invloed van alcohol en/of drugs.

Het rijbewijs kan bij de staandehouding worden ingevorderd. Als het rijbewijs niet bij de hand is ontvang je een brief van de politie met daarin een vordering dat het rijbewijs moet worden opgestuurd naar het CVOM. Als je dit niet doet schiet je hier niet zoveel mee op, aangezien in het systeem staat opgenomen dat rijbewijs is ingevorderd. Dan rijd je dus technisch gezien zonder rijbewijs, waar conform de richtlijnen een gevangenisstraf op staat van 2 weken (dit wordt zeer streng bestraft!).

Na invordering en ontvangst van het rijbewijs zal de officier van justitie binnen 10 dagen een beslissing moeten nemen wat er met het rijbewijs moet gebeuren. Dat is soms inhouding van het rijbewijs voor een bepaalde periode, of teruggave. De officier van justitie hanteert richtlijnen voor de bepaling hoe lang het rijbewijs wordt ingehouden.

Tegen de beslissing om het rijbewijs niet terug te geven staat de mogelijkheid open om een klaagschrift in te dienen. In een dergelijke procedure wordt aan de rechtbank gevraagd om het rijbewijs alsnog terug te geven, bijvoorbeeld omdat deze hard nodig is voor het werk. Dit is de klaagschriftprocedure. Naast deze procedure loopt de strafzaak zelf, dus de uiteindelijke zitting waarop wordt bepaald welke straf eventueel moet volgen. Er zijn dus 2 aparte procedures! Het heeft vaak zin om deskundige hulp in te schakelen van een strafrechtadvocaat die ervaring heeft met dit soort zaken. De advocaat er mogelijk voor zorgen dat het rijbewijs soms al direct weer wordt teruggegeven, zoals dat vorige week bij een zaak van mij aan de hand was. 

Rijbewijs nodig voor bijvoorbeeld werk? Wacht de 10 dagen termijn niet af en benader direct een deskundig strafrechtadvocaat. Hulp nodig bij zaak aangaande het rijbewijs? Bel vrijblijvend mr. K. (Kim) Kuster, strafrechtadvocaat Rotterdam, telefoonnummer 06-28438406.

Call to Action

Neem direct contact op met mr. Kuster!